فرم پرداخت محصولات سفارشی

در عطاره گالری میتوانید سفارش هر نوع زیوری که موردنظرتان باشد را بدهید.

این زیور میتواند از دستساخته های ما با تغییرات دلخواه شما باشد، و یا هر نوع عکس و ایده ای که در ذهنتان داشته باشید.

پس از آنکه با مشاوران ما صحبت کرده و به نتیجه رسیدید، میتوانید از طریق این فرم پرداخت محصول سفارشی خود را خریداری کنید.

در این فرم امکان استفاده از کد تخفیف ها نیز وجود دارد و اگر کد تخفیفی داشته باشید میتوانید در فرم وارد کنید.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.