عطاره گالری از پنج سال پیش شروع به فعالیت کرده و در حال حاضر با یک تیم فعال مشغول به کار است.

از ابتدا تا کنون، تمامی کارهای ما کاملا با دست ساخته شده و برای ساخت، از هر جهت سلیقه ی سفارش دهندگان در نظر گرفته شده است.

بیشتر ساخته های ما به صورت کاملا سفارشی طراحی و ساخته شده است.

کارهای اسم و شعر با توجه به سلیقه ی سفارش دهنده، طراحی شده و بعد از انتخاب و تایید کامل ساخته شده است.

ساخت انگشترها که در عطاره گالری بسیار به آن پرداخته شده نیز به سلیقه ی سفارش دهنده گان ساخته شده و کارهای از پیش ساخته شده نیز باب سلیقه ی مشتریان تغییرات یافته است.

تمام تلاش ما بر این است که از سنگهای مرغوب و باکیفیت برای کارها استفاده کنیم و در کمتر کارهای ما استفاده از سنگهای اتمی دیده می شود.

سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی به کار رفته در دست ساخته های ما کاملا اصل و با کیفیت بوده و در صورت درخواست مشتری کیفیت سنگ مکتوب میشود.

کار و ارتباط ما با شما بعد از تحویل ساخته هایمان تمام نمیشود و در هر زمان نیاز به هرگونه تغییر یا تعمیر داشته باشید در کنار شما هستیم. و افتخار میکنیم که ارتباط خوب و گاها صمیمانه ای با دوستان سفارش دهنده مان برقرار کرده ایم.

امید و تلاش ما بر این است که رضایت خاطر شما را از همه جهات تامین کنیم.

عطاره کوچک زاده